نمایش دادن همه 10 نتیجه

فروشگاه

ارکیده با انواع گلدان

اتمام موحودی

750,000 تومان

بونسای

موجود است

750,000 تومان
شناسه: G3-4

بونسای جنسینگ بزرگ

موجود است

2,700,000 تومان
شناسه: G2-2

بونسای شفلورا

موجود است

750,000 تومان
شناسه: G3-5

بونسای فرم s

موجود است

4,850,000 تومان
شناسه: G2-3

سانسوریا شمشیری ابلق

موجود است

760,000 تومان
شناسه: G2-4

فیکوس شرابی

موجود است

550,000 تومان
شناسه: G3-3

گیاه سیسوس یا پیچ کانگرو

موجود است

550,000 تومان
شناسه: G3-1

نخل شامادورا الگانس

موجود است

300,000 تومان
شناسه: G3-2

یوکا با گلدان فلزی

موجود است

550,000 تومان
شناسه: G2-1