فروشگاه شعبه مشهد

مشهد، خراسان رضوی ، پاساژ المان ، طبقه همکف

تلفن : (208) 555-0112
ایمیل : woodmart@mail.com

فروشگاه شعبه تهران

تهران ، خیابان کاشانی ، شهر ری ، ساختمان پنجم ، واحد 2

تلفن: (208) 555-0132
ایمیل : woodmart@mail.com

فروشگاه شعبه اصفهان

اصفهان ، چهار با غ بالا ،پاساژ سپاهان ، طبقعه همکف

تلفن : (148) 555-0185
ایمیل: woodmart@mail.com

فروشگاه شعبه شیراز

فارس ، شهر شیراز ، پاساژ المان ، طبقه همکف

تلفن : (145) 555-0135
ایمیل : woodmart@mail.com

تماس با ما

ارائه خدمات به دوست داران گل افتخار ماست

تماس با ما

  ارتباط با ما

  • 09382960457
  • info@giahcity.com
  • giahcity_support@
  • 1b2ca367caa7eff8b45c09ec09b44c16-instagram-icon-logo giahcity.com
  • images 09382960457
  دفترمرکزی:

  اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، مرکز رشد واحدهای فن آوری، طبقه همکف، شرکت برنا فن آوران گیتی.