برای هر گونه سوال با ما تماس بگیرید

به طور مستقیم تماس بگیرید

giahcity@gmail.com

دفتر مرکزی

اصفهان

با ما همکاری کنید

CV خود را به ایمیل ما ارسال کنید:
giahcity@gmail.com

خدمات مشتری

giahcity@gmail.com

روابط رسانه ای

giahcity@gmail.com

پشتیبانی فروشنده

giahcity@gmail.com

با ما در تماس باشید

منوی اصلی