ارسال گل و گیاه فقط در شهر اصفهان مقدور است.
یوکا تنه دار کوچک سایز 4

نور :

یوکا به نور کم مقاوم نیست و باید در شرایط نوری سایه/آفتاب قرار گیرد. از نور مستقیم بخصوص از پشت پنجره بیزار است.

آبیاری :

با خشک شدن عمق خاک گلدان، آبیاری را انجام دهید زیرا یوکا به غرقابی شدن بسیار حساس است. برای سهولت بررسی میزان رطوبت خاک از سیخ چوبی که در بسته نگهداری قرار داده شده است استفاده نمایید. بدین صورت که سیخ را از کنار گلدان بصورتی ک به ریشه آسیب نرسد تا جایی که امکان دارد درون خاک فرو کنید، بعد از ۱۵ دقیقه سیخ را خارج کنید. اگر سیخ رطوبت بالایی داشت و خاک به آن چسبیده بود، رطوبت گلدان بالا بوده  و بهتر است چند روز دیگر آبیاری کنید ولی اگر سیخ خشک و خاک به آن نچسبیده بود، نشان از خشک بودن خاک دارد و میتوانید آبیاری را با خیال راحت انجام دهید.

رطوبت :

نیاز رطوبتی بسیار کمی دارد.اگر دمای محیط گیاه گرم است در هفته یک الی دو بار اسپری آب انجام دهید و جزیره ایجاد کنید. اما اگر محیط اطراف آن دمای پایینی دارد در هفته یکبار کافی است.(صرفاً برای مرطوب کردن محیط گیاه) از ریختن یا ماندن آب بین برگها جداً خوددداری کنید.

خاک :

خاک نیمه سبک با زهکش مناسب نیاز دارد. ترکیب خاک باغچه، خاکبرگ، کوکوپیت و پرلیت ترکیبی مناسب است. برای تقویت گیاه بعد از گذشت دو ماه از خرید با کود کامل اقدام به کوددهی نمایید.

منوی اصلی