ارسال گل و گیاه فقط در شهر اصفهان مقدور است.

پوتوس

شرایط نگهداری پوتوس

کلیک کنید

آگلونما برفی

شرایط نگهداری آگلونما برفی

کلیک کنید

بنجامین

شرایط نگهداری بنجامین

کلیک کنید

دراسنا پرچمی تنه دار

شرایط نگهداری دراسنا پرچمی تنه دار

کلیک کنید

زامیفولیا

شرایط نگهداری زامیفولیا

کلیک کنید

فیکوس

شرایط نگهداری فیکوس

کلیک کنید

آکوبا

شرایط نگهداری آکوبا

کلیک کنید

بابا آدم

شرایط نگهداری بابا آدم

کلیک کنید

پرنده بهشتی

شرایط نگهداری پرنده بهشتی

کلیک کنید

دراسنا کامپکت

شرایط نگهداری دراسنا کامپکت

کلیک کنید

سانسوریا ابلق

شرایط نگهداری سانسوریا ابلق

کلیک کنید

یوکا

شرایط نگهداری یوکا

کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

منوی اصلی