ارسال گل و گیاه فقط در شهر اصفهان مقدور است.
فیکوس بنجامین بلک سایز 7

نور :

بهتر است برای داشتن فیکوس بنجامین جذاب نور قوی فیلتر شده ماننده پنجره جنوبی با پرده توری در اختیار آن قرار دهید. از تابش نور مستقیم به گیاه خودداری کنید. هم چنین گیاه را در محیط کم نور قرار ندهید.

آبیاری :

با خشک شدن عمق خاک گلدان، آبیاری را انجام دهید زیرا فیکوس بنجامین به غرقابی شدن حساس است. برای سهولت بررسی میزان رطوبت خاک از سیخ چوبی کباب که در بسته نگهداری قرار داده شده است استفاده نمایید. بدین صورت که سیخ را از کنار گلدان بصورتی ک به ریشه آسیب نرسد تا جایی که امکان دارد درون خاک فرو کنید، بعد از ۱۰ دقیقه سیخ را خارج کنید. اگر سیخ رطوبت بالایی داشت و خاک به آن چسبیده بود، رطوبت گلدان بالا بوده  و بهتر است چند روز دیگر آبیاری کنید ولی اگر سیخ خشک و خاک به آن نچسبیده بود، نشان از خشک بودن خاک دارد و میتوانید آبیاری را با خیال راحت انجام دهید.

خاک :

خاک سبک با زهکش مناسب نیاز دارد. ترکیب خاکبرگ، کوکوپیت و پرلیت ترکیبی مناسب است. برای تقویت گیاه بعد از گذشت دو ماه از خرید با کود کامل اقدام به کوددهی نمایید.

دما :

دمای بین ۱۹ الی ۲۷ درجه سانتیگراد برای فیکوس بنجامین مناسب است. دمایی که خودتان کمی احساس خنکی کنید.

نکته :

فیکوس بنجامین به تغییرات دمایی و جریان دائمی هوا حساس است و واکنش نشان میدهد، پس از گذاشتن گیاه مقابل درب یا پنجره ای که دائماً باز و بسته میشود جداً خودداری نمایید.

از طرفی بهتر است بنجامین را در مکانی بگذارید که رفت و آمد زیادی در نزدیکی گیاه انجام نگیرد زیرا فیکوس بنجامین به برخورد ناگهانی حساس و دچار ریزش میشود.

نکته :

گیاهان آپارتمانی به خاطر جا به جایی از خود واکنش نشان میدهند و نیاز دارند تا  برای تطبیق با محیط به آنها فرصت دهید. فیکوس بنجامین هم امکان خزان و ریزش برگ دارد اما نگران نباشید و یک ماه به گیاه برای عادت کردن به محیط جدید فرصت بدهید و در این مدت اصلا از کود تقویتی استفاده نکنید و نگذارید دچار تنش شود.

منوی اصلی