در حال حاضر فروش و ارسال گل و گیاه آپارتمانی فقط برای شهر اصفهان مقدور است.

حمل و نقل گل و گیاهان شما در گیاه سیتی فقط در شهر اصفهان و به صورت زیر انجام می شود :

حمل و نقل

۱- ارسال تنها در مناطق ۱۶ گانه شهر اصفهان با هزینه ثابت ۵۰ هزار تومان و توسط تاکسی اینترنتی ارسال می شود برای حومه اصفهان، در صورت امکان ارسال با تاکسی اینترنتی با نرخ روز محاسبه می شه.

۲- گیاهان خاص و دارای ابعاد بزرگ یا ابعادی که با تاکسی اینترنتی امکان ارسال وجود ندارد با هزینه حمل و نقل وانت و نرخ روز محاسبه می شود.

۳- حمل و نقل سبدهای خرید بالای ۵ گیاه، در صورت عدم امکان ارسال با تاکسی اینترنتی، پس از هماهنگی با خریدار توسط وانت انجام می شود.

۴- هزینه ارسال برای خریدهای بالای ۱ میلیون تومان رایگان است.

منوی اصلی