ارسال گل و گیاه فقط در شهر اصفهان مقدور است.

حمل و نقل گیاه سیتی

حمل و نقل اصفهان

  • ارسال گیاهان آپارتمانی تنها در مناطق ۱۶ گانه شهر اصفهان با هزینه ثابت و توسط تاکسی اینترنتی انجام میشود.  
  • ارسال به شهرهای حومه اصفهان مانند شاهین شهر، سپاهان شهر، نجف آباد و غیره، در صورت امکان با تاکسی اینترنتی ارسال و هزینه آن با نرخ لحظه‌ای محاسبه میشود.
  • گیاهان خاص و دارای ابعاد بزرگ یا ابعادی که با تاکسی اینترنتی امکان ارسال ندارند، پس از هماهنگی با سفارش دهنده بوسیله وانت ارسال و  هزینه آن به صورت لحظه ای  محاسبه خواهد شد.  
  • ارسال سبدهای خرید بالای ۵ محصول، در صورت عدم امکان ارسال با تاکسی اینترنتی، پس از هماهنگی با سفارش دهنده بوسیله وانت ارسال و  هزینه آن به صورت لحظه ای  محاسبه خواهد شد. 
  • به طور معمول راننده تاکسی از خودرو پیاده نشده و تحویل گیرنده باید برای دریافت سفارش به راننده مراجعه نماید. 
  • ارسال لوازم جانبی مانند گلدانها و غیره به شهرهایی غیر از اصفهان بوسیله باربری اتوبوسرانی و به صورت پس کرایه انجام میشود.

منوی اصلی